De Glasloods

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)25 mei 2018.

Glas in lood atelier De Glasloods en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verwerken dienen wij te worden aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke.
Wij bepalen immers het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.
Wij leggen de persoonsgegevens van een klant vast om informatie, tekeningen, offerte, begroting, en factuur te kunnen maken, opvragen en sturen ten behoeven van de door de klant aangevraagde dienst.

Privacyverklaring Glas in lood atelier De Glasloods.

1 Inleiding:

Glas in lood atelier De Glasloods hecht veel belang aan uw privacy.
Wij dragen er daarom zorg voor dat de gegevens die wij van u ontvangen vertrouwelijk worden behandeld.
Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij ons houden aan de geldende privacywetgeving.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen.

2 Bescherming van de privacy:

Glas in lood atelier De Glasloods verzameld uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens.
Dit heeft tot doel dat we u persoonlijk kunnen benaderen per brief, email, social media en telefoon.
Glas in lood atelier De Glasloods hanteert de onderstaande principes en uitgangspunten ten aanzien van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.
1. Wij vragen u toestemming voor gegevensverwerking, die geeft u door middel van een actieve handeling. Deze handeling bestaat door het invullen van een inschrijfformulier of opdracht voor werkzaamheden per mail of projectanalyse.
2. Als we u toestemming vragen, doen we dit in begrijpelijke en eenvoudige taal.
3. Glas in lood atelier De Glasloods zal nooit persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken, op welke manier dan ook, dan waarvoor zij verkregen zijn.
4. Er is op onze website permanent een pagina waarin u deze privacyverklaring kunt lezen.
5. Buiten het hierboven beschreven gebruik van uw gegevens, vragen we u altijd uitdrukkelijk om toestemming om uw gegevens voor een bepaald doel te gebruiken.

3 Inzage en wijziging van uw gegevens:

Als u vragen of opmerkingen heeft over de gegevens die wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen.

U heeft de volgende rechten:
• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee
doen.
• Inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben.
• Het laten verbeteren van fouten in de persoonsgegevens die wij van u hebben.
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens die wij van u hebben.
• Het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens van u
waarvoor wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen.
• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die wij van u
hebben.

4 Bewaren van uw gegevens:

Uw gegevens worden na beëindiging van onze dienst in onze administratie bewaard.
De bewaarduur is afhankelijk van de wettelijke verplichtingen die op deze gegevens rusten.

5 Klachten:
Als u vindt dat Glas in lood atelier De Glasloods u niet op de juiste manier helpt kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toezicht houdt op de naleving van de geldende privacywetgeving in Nederland. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe een klacht ingediend kan worden.

6 Invoering:
Bovenstaande privacyverklaring 25 mei 2018 in werking.

7 Contact:
Heeft u nog vragen over deze verklaring?
Neem dan contact op met:

Annette van Houdt-Bloemen en/of Emmie van Houdt
Glas in lood atelier De Glasloods
Macroweg 30
5804 CL Venray
tel.: 06 29196995
aan@deglasloods.nl
www.deglasloods.nl